Granty stypendialne dla uzdolnionych studentów z Gminy Leżajsk !!! PDF Drukuj Email

agrafka agory 2011Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno,

Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej ,Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wierzawice,

Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto

oraz Gmina Leżajsk

ogłaszają nabór do konkursu stypendialnego

,,Agrafka Agorystypendia edukacyjne dla studentów”

w ramach

Agrafki Agory - partnerskiego Programu

Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory

 

Program Stypendialny ,, AGRAFKA AGORY- stypendia edukacyjne dlastudentów”

jest skierowany do studentów studiów dziennych, licencjackich i magisterskich uczelni

państwowych (od drugiego do ostatniego roku studiów)

Celem Programu jest pomoc finansowa dla studentów mieszkających na terenie Gminy Leżajsk oraz absolwentów Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie bez względu na miejsce zamieszkania, osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, mogących pochwalić się dużym zaangażowaniem i pracą społeczną na rzecz środowiska , osiągających niskie dochody w rodzinie. Program stypendialny jest partnerską inicjatywą Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory, samorządu Gminy Leżajsk oraz organizacji   pozarządowych z Gminy Leżajsk. Liderem Programu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno. Decyzją Komisji Konkursowej Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce znaleźliśmy się w dziesiątce organizacji pozarządowych ( na 20 ubiegających się) , które otrzymały dofinansowanie do Programu Stypendialnego dla studentów w kwocie 6 840 zł.  Wspólny wkład naszych organizacji, Gminy Leżajsk , Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory wynosi 37 000 zł. Dlatego też w obecnej edycji Programu będziemy mogli przyznać około jedenastu stypendiów po 3420 zł. które wypłacane będą w okresie X.2016 –VI. 2017.

Od początku realizacji Programu przyznaliśmy 45 stypendia na kwotę 153 900 zł. !!!

Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno - Dębno 200w okresie 5.07.– 30.07.2016r. Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się na stronie:

 agrafka agory 2011

Jednocześnie pragniemy poinformować wszystkich, którzy nie zakwalifikują się do naszego programu stypendialnego, o tym że istnieje serwis www.mojestypendium.pl, który stanowi bazę wszystkich programów stypendialnych oraz różnorodnych konkursów dostępnych dla młodych ludzi. Mamy nadzieję, że znajdziecie tam odpowiedni dla siebie program stypendialny.

 Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno

                                                                                                 Kazimierz Krawiec

 

 

Załączniki:

 

Uchwała Nr 5/2016 Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno

Załącznik Nr 1 Regulamin Programu Agrafka Agory stypendia edukacyjne dla młodzieży 2016/17

Załącznik Nr 2 Wniosek do Programu Agrafka Agory-stypendia edukacyjne dla młodzieży 2016/17

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej

Załącznik Nr 4 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik Nr 5 Regulamin pracy Komisji Stypendialnej Programu Agrafka Agory- stypendia edukacyjne dla młodzieży

Załącznik Nr 6 List motywacyjny do wniosku

 

kontakt tel. 17 24 33 235,  17 24 33 032, 791 355 650