Stypendia dla przyszłych studentów z Brzózy Królewskiej PDF Drukuj Email

stypendiaStowarzyszanie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska już po raz szósty weźmie udział w  Programie Stypendiów Pomostowych. Program umożliwia wsparcie dla ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować: w roku akademickim 2016/2017. Wysokość stypendium wynosi 5000 zł dla każdego stypendysty, które będzie wypłacane przez 10 miesięcy.

 

 

 

Warunkiem koniecznym otrzymania stypendium jest uzyskanie rekomendacji Stowarzyszenia. Podania zainteresowanych przyszłych studentów pierwszego roku o przyznanie rekomendacji będą przyjmowane w siedzibie Stowarzyszanie bądź za pośrednictwem członków Stowarzyszenia w terminie od 17 lipca do 5 sierpnia 2016 roku. Ilość rekomendacji umożliwiających otrzymanie stypendium jest OGRANICZONA.

W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia podania i przyznania rekomendacji będzie możliwe wypełnienie zgłoszenia online w terminie do 17 sierpnia 2016 roku i do dnia 20 sierpnia dostarczenie wydrukowanego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Stowarzyszenia. 

 

Kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

 

  1. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i być maturzystą z 2016 roku,

  2.  zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,

  3.  pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

  4. pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto lub 1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

  5. osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm. Algorytm dostępny jest na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/

  6. uzyskać pozytywną rekomendację Stowarzyszania Rozwoju Wsi Brzóza Królewska.

 

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

Szczegłówe informacje  można uzyskać od osób kooordynujacych stypendia z ramienia Stowarzyszenia tj. Lidia Piechowska i Mariusz Nycz.